Dřevní pelety

Pelety jsou granule kruhového průřezu, vyrobené z piliny odkorněného smrkového dřeva. Jedná se o jediný druh tzv. "tekutého dřeva", umožňující obdobný komfort vytápění jako kapalná nebo plynná paliva. Vyrábí se sušením nebo vlhčením dřevěných pilin na požadovanou vlhkost a poté lisováním pod vysokým tlakem do finální podoby.

Svou výhřevností se pelety řadí  mezi černé a hnědé uhlí, mají však vyšší účinnost spalování.

Dřevěná paliva jsou vysoce ekologická, neobsahují síru, ani těžké kovy. Při spalování se uvolňuje pouze malé množství oxidu uhličitého.

Pelety jsou vhodné pro kamna a kotle s automatickou regulací a plnícím zásobníkem.

Parametry dřevních pelet

  • rozměr: průměr 6 mm, délka 3,15 - 40,00 mm
  • výhřevnost: 16,93 MJ/kg
  • vlhkost: 8,5 %
  • mechanická odolnost: 99,3 %
  • jemné částice: 0,11 %
  • popel: 0,5 %
  • topná peleta z čistých dřevních jehličnatých pilin odpovídá požadavkům normy EN 17225-2 certifikaci ENplus, které zaručují nejvyšší kvalitu dřevních pelet

Balení dřevních pelet

  • v pytlích po 15 kg
  • v big bagách po 1000 kg
  • volně ložené

Fotogalerie