Ctíme dlouholetou tradici v dřevařské výrobě

SUBLIMA CZ, s.r.o. patří k významným dřevozpracujícím firmám na českém trhu. Vyrábíme dřevní pelety, sloupy, palisády a kůly. Provádíme tlakovou impregnaci dřeva. Z naší výroby vzniká odpadní pilina, stružina a kůra. Tyto komponenty jsou používány jako ekologické palivo pro sušení piliny pro výrobu dřevních pelet a dále pro další ekologické energetické využití.

Historie společnosti

Na jaře roku 1932 byla založena akciová společnost SUBLIMA s akciovým kapitálem 5.100.000 Kč, z něhož Československý stát upsal 2.600.000 Kč. Na tehdejší dobu se tato polostátní forma podniku, náhradní průmysl státních dolů v Příbrami, projevila jako velice šťastná volba.

Akcie_SUBLIMA Březnice

Založením impregnačního závodu SUBLIMA v Březnici došlo k využití unikátního vynálezu architekta Karla Bubly spočívajícího v impregnaci dřeva sublimátem. Byla to i příležitost k zaměstnání mnoha horníků, kteří s omezením těžby stříbra a olova v příbramských dolech přišli o práci. Sublimát, podle vynálezu pana architekta Bubly, je látkou, která dodává název firmě SUBLIMA, ale na místě impregnační stanice z roku 1932 je dnes již nová impregnační linka, která používá pro ochranu dřeva jiné impregnační látky.

Od svého vzniku prošla SUBLIMA mnohými organizačními změnami zapříčiněnými změnou vlastnictví a územním přičleňováním Březnice k jednotlivým krajům. V roce 2011 získala její 100%-ní obchodní podíl energetická společnost KOMTERM, která v areálu vybudovala moderní peletovací linku na výrobu dřevních pelet. V roce 2021 došlo ke změně vlastníka, když společnost koupila LST PROPERTY s.r.o. V průběhu roku 2022 v důsledku enormního nárůstu ceny tepla byla společnost nucena ukončit tlakovou impregnaci dřeva olejem WEI B.

Přes změny uspořádání, právních forem i vlastníků si SUBLIMA zachovala své jméno, vyjímečnost postavení a rozrostla se z jedenácti hektarů rozlohy, kterou měla při svém vzniku, na téměř trojnásobek.

Fotogalerie

sídlo SUBLIMA Březnice sídlo SUBLIMA Březnice
impregnační kotle impregnační kotle
cesta k impregnaci cesta k impregnaci