Ctíme dlouholetou tradici v dřevařské výrobě

SUBLIMA CZ, s.r.o. patří k jednomu ze dvou dominantních impregnačních závodů dřevěných výrobků na českém trhu. Technologií tlakové impregnace impregnujeme především pražce pro železnici, sloupy, palisády a kůly. Areál je také vybaven celou řadou technologií pro výrobu dřevních pelet, výroby sloupů, palisád a kůlů. Z naší výroby vzniká odpadní pilina, stružina, kůra a dřevní štěpka. Tyto komponenty jsou dále používány pro ekologické energetické využití.

Historie společnosti

Na jaře roku 1932 byla založena akciová společnost SUBLIMA s akciovým kapitálem 5.100.000 Kč, z něhož Československý stát upsal 2.600.000 Kč. Na tehdejší dobu se tato polostátní forma podniku, náhradní průmysl státních dolů v Příbrami, projevila jako velice šťastná volba.

Akcie_SUBLIMA Březnice

Založením impregnačního závodu SUBLIMA v Březnici došlo k využití unikátního vynálezu architekta Karla Bubly spočívajícího v impregnaci dřeva sublimátem. Byla to i příležitost k zaměstnání mnoha horníků, kteří s omezením těžby stříbra a olova v příbramských dolech přišli o práci. Sublimát, podle vynálezu pana architekta Bubly, je látkou, která dodává název firmě SUBLIMA, ale na místě impregnační stanice z roku 1932 je dnes již nová impregnační linka, která používá pro ochranu dřeva jiné impregnační látky.

Od svého vzniku prošla SUBLIMA mnohými organizačními změnami zapříčiněnými změnou vlastnictví a územním přičleňováním Březnice k jednotlivým krajům. V roce 2011 získala její 100%-ní obchodní podíl energetická skupina KOMTERM, která v areálu vybudovala moderní peletovací linku na výrobu dřevních pelet.

Přes změnu uspořádání, právních forem i vlastníků si SUBLIMA zachovala své jméno, vyjímečnost postavení jako impregnační závod a rozrostla se z jedenácti hektarů rozlohy, kterou měla při svém vzniku, na téměř trojnásobek.

Fotogalerie

sídlo SUBLIMA Březnice sídlo SUBLIMA Březnice
impregnační kotle impregnační kotle
cesta k impregnaci cesta k impregnaci